Måndagen den 8 mars 2021

Hastighetsbegränsning inom Löknäs vägförening

Inom Löknäs vägförening har vi en hastighetsbegränsning på 30 km/h

Tänk på barnen!