Måndagen den 8 mars 2021

Publicerad 2020-12-30

Vattenfall gräver ner nya elkablar i området under 2021


Under 2021 kommer Vattenfall att gräva ner nya elkablar längs våra vägar i området.


Område 1: Längs Gluggvägen och en bit längs Löknäsvägen.

Karta

Område 2: Längs Svartviksvägen, över till Ladugårdsvägen upp till Eksjöhöjden.

Karta 1

Karta 2