Måndagen den 8 mars 2021

Parkering inom Löknäs vägförening

Inom Löknäs vägförening har vi ett generellt parkeringsförbud på vägar och vändplatser, detta för att underlätta för sopbilar, snöröjning och andra som behöver komma fram på våra vägar.