Söndagen den 1 oktober 2023

Löknäs vägförening

 

 

Medlemmarna inom Löknäs Vägförening

kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Tid:            Lördagen den 10 juni 2023 klockan 10:00

Plats:        Dansbanan, Svartviksvägen 21.

 

Handlingar:

Dagordning årsmöte

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansrapport

Budget förslag