Måndagen den 15 augusti 2022

Startsidan

Medlemmarna inom Löknäs Vägförening

kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Tid:            Lördagen den 11 juni 2022 klockan 10:00

Plats:        Dansbanan, Svartviksvägen 21.

Handlingar:

Dagordning årsmöte

Förvaltningsberättelse

Resultatrapport

Balansrapport

Budget förslag