Tisdagen den 18 juni 2024

Löknäs vägförening

 

Medlemmarna inom Löknäs Vägförening

Kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Tid:            Lördagen den 8 juni 2024 klockan 10:00

Plats:        Dansbanan, Svartviksvägen 21.

Handlingar:

Dagordning årsmöte

Förvaltningsberättelse

Resultatrapport

Balansräkning

Budget förslag

 

Calle Hallberg

Ordförande Löknäs vägförening

Tel 070-1810013 (Mobil)

Mail: calle.hallberg@telia.com