Tisdagen den 21 maj 2024

Avgifter

Postgirokonto för inbetalning av avgiften: 557498-3

För verksamhetsåret 2024-01-01 tom 2024-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2023-01-01 tom 2023-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2022-01-01 tom 2022-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2021-01-01 tom 2021-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2020-01-01 tom 2020-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2019-01-01 tom 2019-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2018-01-01 tom 2018-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2017-01-01 tom 2017-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2016-01-01 tom 2016-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2015-01-01 tom 2015-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2014-01-01 tom 2014-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2013-01-01 tom 2013-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2012-01-01 tom 2012-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2011-01-01 tom 2011-12-31, 300 kr per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
600 kr för obebyggda fastigheter, 1800 kr för fritidsfastigheter, 2700 kr för permanenta fastigheter

För verksamhetsåret 2010-01-01 tom 2010-12-31, 200 kr  per andelstal som utdebitering av vägavgifter.
400 kr för obebyggda fastigheter, 1200 kr för fritids fastigheter, 1800 kr för permanenta fastigheter