Onsdagen den 28 september 2022

Hastighetsbegränsning inom Löknäs vägförening

Inom Löknäs vägförening har vi en hastighetsbegränsning på 30 km/h

Tänk på barnen!