Fredagen den 9 juni 2023

Hastighetsbegränsning inom Löknäs vägförening

Inom Löknäs vägförening har vi en hastighetsbegränsning på 30 km/h

Tänk på barnen!