Fredagen den 23 februari 2024

Information till nya medlemmar

Kort information om vägföreningen till nya medlemmar i föreningen.

Vår uppgift är att se till att vägarna är i gott skick. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och bidrag från trafikverket. Medlemsavgiften baseras på ett andelssystem som bestäms av lantmäteriet.

För att hålla kostnaderna nere och därmed medlemsavgiften är det bra om alla hjälps åt med att hålla trummor och diken rena från grenar och annat skräp samt tuktar dikena på växtlighet.

Styrelsens som utses på årsmötet i juni månad sköter föreningens plikter under året. Endast ett allmänt möte hålls och det är årsmötet. Ev. motioner till årsmötet skall inlämnas senast sista april. Det är svårt att få folk att jobba i styrelsen så är du intresserad säg bara till.

Medlemskapet i vägföreningen är obligatoriskt och kan bara avbrytas om fastigheten säljs.

Vi vill att du meddelar oss om du säljer fastigheten eller att några andra förhållande ändras. T ex du flyttar ut till ditt sommarhus och bor där permanent. Det är säljarens ansvar att vägavgiften betalas. Så det ligger på ditt ansvar att meddela oss nya ägare till fastigheten annars får du själv betala vägavgiften.

Till sist men inte minst önskar vi dig välkommen till Löknäs vägförening
 
Styrelsen