Lördagen den 3 december 2022

Publicerad 2020-02-10

Dikningen längs Svartviksvägen Januari 2020


Då det har inkommit synpunkter på hur dikningen har utförts har vägföreningen anlitat en extern expert som besiktigat arbetet.

Proktokoll från besikningen