Fredagen den 23 februari 2024

Röjning av sly och grenar som hänger ut över vägområdet

Föreningen har fått påpekande dels från trafikverket när de gjorde syn av våra bidragsberättigande vägar samt från väghållaren som plogat våra vägar.
 
Vi har inom området många grenar som hänger ut över vägområdet.
 
Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att röja längs sin egen tomtgräns, samt att respektive tomägarförening ansvarar för sina allmänningar.
 
Röjning av vegetation till minst 2 meter från vägkant samt kvistning av träd till minst fri höjd 4,6 m över vägytan. Vid tomtmark kan man röja fram till tomtgräns.

 
Vägområdet är det område som behövs för vägens bestånd, drift och underhåll. Förutom körbanan ingår dikenas slänter till bakslänts krön, eller till släntfot om vägen går på bank. Ansvaret gäller även röjning till fri höjd, minst 4,6 meter över vägen inom vägområdets fulla bredd. Även utanför vägen över dikena, minst 2 meter från körbanekanten skall röjas. Lastbilar med kapell behöver krängningsutrymme och fordonet kan gunga i sidled till exempel vid möte, rivs då ett kapell sönder kan det bli en kostsam historia.

Om grenar från träd utanför vägområdet växer in mot och över vägen inom det "fria rummet" ska dessa tas bort. Eftersom grenarna kommer från växtlighet som andra råder över ska trädets ägare ges möjlighet att själv avlägsna grenarna