Lördagen den 3 december 2022

Verksamhet

Löknäs vägförening förvaltar vägar inom Löknäs vägförening, Värmdö Vindö-Löknäs Ga:1, i  anläggningsförrättnings beslutet går det att läsa om bla, gemensamhetsanläggningen (vad ingår i vägen), skyldigheter och rättigheter, andelstal, slitageersättning samt skador.

Anläggningsbeslut