Onsdagen den 23 juni 2021

Startsidan

Medlemmarna inom Löknäs Vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Tid:        Lördagen den 12 juni 2021 klockan 10:00
Plats:     Dansbanan, Svartviksvägen 21.

Har du inte möjlighet att närvara på årsmötet pga Corona har ni möjlighet att låta ett ombud representera er med en fullmakt från er.

Dagordning årsmöte
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Budget förslag
Fullmakt

Handlingarna kommer även att finnas att tillgå på årsmötet.